Var oraklets svar

Vad var oraklets svar?

Svar: SIARORD

Ett orakel är en siare och dennes svar blir således ett siarord.