Var njord

Vad var Njord?

Svar: VAN

Enligt nordisk mytologi var Njord en van, dvs. en av vanerna. Njord är havets, vädrets och bl.a. sjöfartens gud.