Var Narkissos

Vad var Narkissos?

Svar: EGENKÄR

Inom den grekiska mytologin var Narkissos narcissistisk dvs. egenkär. Rätt svar kan även vara yngling och just narcissist.

Svar 2: YNGLING

Svar 3: NARCISSIST