Var idun

Vad var Idun?

Svar: ASYNJA

En asynja är en annan benämning på gudinna ur den nordiska mytologin.