Var Haupt

Vad var Haupt?

Svar: EBENIST

En ebenist är en slags finsnickare.