Var Dracula

Var Dracula?

Svar: GREVE, VAMPYR, PÅLSPETSARE

Greve Vlad Tepes var en furste i nuvarande Transylvanien och är känd för att ha spetsat sina besegrade fiender på pålar för att avskräcka vidare invasionsförsök. Därefter skapades myten om den blodtörstiga Dracula. Svaren för denna Webbkryss-fråga är alltså Greve, Vampyr eller Pålspetsare.