De var fester i Rom

De var fester i Rom?

Svar: SATURNALIERNA

I det antika Rom återkom högtidliga fester som går under namnet Saturnalierna.