Är ju vår binjure

Är ju vår binjure?

Svar: ORGAN

Människans binjurar är organ i kroppen.